Heeft u in uw tuin of op uw parkeerterrein erg veel last van onkruid, dan helpen wij uw graag met de bestrijding hiervan. Sinds 31 maart 2016 is het niet meer toegestaan om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken bij onkruidbestrijding. Het verbod geldt alleen voor de niet – landbouwsector en met name voor particulier en professionele doeleinden. De middelen die zijn verboden zijn algenbestrijdingsmiddelen en vetzuren.

 

DUURZAME ONKRUIDBESTRIJDING
Net zoals bij onze overige diensten werken wij uitsluitend duurzaam bij het bestrijden van onkruid, hierbij maken we gebruik van verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of licht chemische bestrijdingsmiddelen. Indien de keuze valt op het chemisch bestrijden dan gelden er een aantal regels die de afspoeling naar oppervlaktewater moeten tegengaan.

 

WEERSINVLOEDEN EN ONKRUIDBESTRIJDING
Wanneer er een periode van warm en zonnig weer is voorafgegaan door een natte periode bevat de bodem zoveel vocht dat onkruid zich razendsnel kan uitbreiden. Om onkruid goed te kunnen bestrijden is het belangrijk dat het zonnig en droog is er weinig wind is. De nazomer is ideaal voor het bestrijden van onkruid. Als er tijdens deze periode wordt bestreden dan is de kans groot dat er volgend voorjaar minder onkruid de kop op steekt.

 

MECHANISCH
Mechanische onkruidbestrijding is bestrijding met behulp van werktuigen, machines en gereedschappen. Ook maaien, begrazen en het regelen van het waterpeil kunnen bijdragen aan de bestrijding van ongewenste planten. Het toepassen van bodembedekkers of mulchen in tuinen gaat ook de groei van onkruid tegen.

 

FYSISCH
Bij fysische onkruidbestrijding wordt gebruik gemaakt van het wegbranden van onkruid. Dit kan op verschillende manieren. Het vuur raakt direct de planten of m.b.v. een metalen plaat die tot 100 graden Celcius wordt verwarmd waardoor het onkruid verdord. Naast het verbranden kan er gebruikt gemaakt worden van heet water bij het verwijderen van onkruid. Bij fysische onkruidbehandeling moet de behandeling vaak meerdere keren herhaald worden.

 

CHEMISCH
Bij chemische onkruidbestrijding wordt gebruik gemaakt van pesticiden, biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn dodelijk voor het te bestrijden organisme. Veel bestrijdingsmiddelen werken alleen voor hogere planten en werken niet bij mos of algen. Chemische bestrijdingsmiddelen werken het meest optimaal tussen maart en september, in de groeiperiode van het gewas. Ook hierbij zijn weersinvloeden belangrijk. Toepassing als het niet regent of zal gaan regenen en alleen als er weinig wind staat. Naast chemische bestrijdingsmiddelen kan bij chemische onkruidbestrijding ook gebruik gemaakt worden van bepaalde milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Welke manier van onkruidbestrijding het beste toegepast kan worden, wordt per situatie bekeken. Bij elke afzonderlijke situatie wordt gekeken welke oplossing het meest geschikt is en welke met het oog op duurzaamheid de voorkeur heeft.